Administratief recht

We begeleiden uw aanvragen voor bouwvergunningen, tekenen voor u beroep aan bij de Bestendige Deputatie, leiden procedures tot schorsing en vernietiging bij de Raad van State, bekomen voor u een bevel tot stillegging van de werken. Daarnaast begeleiden we ook uw aanvraag voor milieuvergunningen of tekenen beroep aan tegen weigering.