Onze expertise

Een gespecialiseerde generalist

Kemps & Vanstraelen heeft sinds haar oprichting in 1996 een uitgebreide expertise opgebouwd als zakenadvocatenkantoor. En dit in uiteenlopende domeinen. Als een generalist, gespecialiseerd in het bedrijfsleven, volgen we uw hele juridische gebeuren op. Van contracten en verbintenissen over vergunningen tot het beslechten van geschillen binnen en buiten de onderneming.

We zijn actief in uiteenlopende sectoren zoals de overheid, bouw, diensten, industrie, transport en logistiek.

Het best mogelijke advies

Onze advocaten en juristen zijn allen thuis in een aantal voorkeurmateries. Voelen we dat we nood hebben aan extern advies? Dan doen we een beroep op ons uitstekende netwerk. Van consultants in rechtstakken die niet tot onze voorkeurmateries behoren (bvb. buitenlands recht) tot gespecialiseerde vertalers en experten. Zowel in binnenland als buitenland.